הפיקסלים הגדולים של Upixel

 
מתאימים לתיק אפיק, תיק לג׳נדרי ולוח פיקסלים.